Privacy Verklaring

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. 

Persoonsgegevens

De volgende informatie wordt aan ons verstrekt:

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Trainingslocatie
Bankgegevens
Graduatie (historie)
Presentie lopend trainingsseizoen

 

 

Deze gegevens worden gebruikt voor het volgende:

Ledenadministratie
Financiële administratie

Versturen mails, waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen voor clubgebonden activiteiten

Service aan leden en publiciteit

Bewaartermijn

Ledenadministratie:

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Na beëindigen van het lidmaatschap worden deze gegevens uiterlijk binnen 3 maanden verwijderd.

 

Financiele administratie:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 7 jaar daarna (alleen voor wat betreft de financiële administratie).

 

Service aan leden:
Met toestemming van betrokkenen, na het evenement wordt beeldmateriaal gedeeld en eventueel gebruikt voor social media uitingen.

 

Communicatie (e-mail):
Zolang als men lid is

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Ikigai Sport gebruikt cookies en slaat dus gegevens op je apparaat op. Deze gegevens worden voor drie maanden bewaard. Je hebt ook het recht cookies in te trekken.

Verstrekking gegevens aan derden

Als Ikigai Sport je persoonsgegevens aan derden dient door te geven, vragen wij hier eerst je toestemming voor. We vragen geen toestemming voor het doorgeven van gegevens die wij wettelijk verplicht moeten doorgeven. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht Ikigai Sport te vragen om inzage in je persoonsgegevens (tenzij Ikigai Sport op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen). Je mag Ikigai Sport ook vragen je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Je moet je bij een dergelijke vraag identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, geeft Ikigai Sport deze verwijdering door aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Ikigai Sport hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ikigai Sport beveiligt je persoonsgegevens tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is. Wij controleren periodiek deze beveiligingsmaatregelen.

Toestemming

Voor het delen van persoonsgegevens waarvoor je akkoord moet geven, vragen wij expliciet om jouw toestemming. Als je minderjarig bent, vragen we dit aan je ouders of verzorgende. Vanaf de leeftijd van 16 jaar geven deze leden deze toestemming zelf (of geven de toestemming niet).

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Ikigai Sport. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. Ikigai Sport raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Mail

Ikigai Sport mailt je af en toe om je te informeren over clubgebonden en andere activiteiten. Als je geen lid meer bent, stoppen deze mails automatisch. Wil je gedurende je lidmaatschap geen mails meer ontvangen, meld dit dan via info@ikigai-sport.nl

Wijziging van het privacy beleid

Ikigai Sport past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website staat steeds de meest recente versie van dit beleid, weergegeven in ‘de Privacyverklaring’.  Ikigai Sport raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen informeert Ikgiai Sport je per e-mail en via de website.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Ikigai Sport wilt vragen om inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@ikigai-sport.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Schroom dan niet en vertel het ons info@ikigai-sport.nl. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.